Baile

Scoil Naomh Bríd

Na Dúnaibh

Fáiltíonn  Foireann Scoil Naomh Bríd roimh gach páiste, tuismitheoirí agus cuairteoirí go dtí an scoil.

Scoil Naomh Bríd, creidimid go bhfuil sé de cheart ag gach páiste oideachas a fháil atá oiriúnach dóibh mar dhuine aonar. Beidh seans acu taithí a fháil ar churaclam atá leathan, cothrom agus ag freastal ar abaltachtaí éagsula i mbealach forásach agus comhtháiteach. Tré tacaíocht a thabhairt don pháiste aonar agus atmásféar dearach a chothú sa scoil, táimid ag dúil go mbraithfidh gach páiste go bhfuil páirt luachmhar acu i saol na scoile agus go mbeidh féinmhuinín aige/aici agus stráitéisí beatha acu dá s(h)aol amach roimpu.

When your child joins Scoil Naomh Bríd , he or she will be welcomed into an inclusive and happy community in which each child is known and supported. At all levels in our school, from Naíonáin up to Rang 6, your child will encounter a friendly and lively learning environment where he or she is encouraged to think independently and to develop a lifelong love of learning. Children at Scoil Naomh Bríd thrive in classes where teachers know each student very well and students form strong bonds of friendship with one another. At Scoil Naomh Bríd, each individual is valued and this is apparent in the confidence and self-esteem of our pupils. Scoil Naomh Bríd is, above all, a happy extended family.

Tá forbairt iomlán achan pháiste lárnach i saol na scoile seo agus is mian leis an scoil seo oideachas a sholáthar a shíolraíonn onár ndúchas creidimh, cultúr agus teanga agus a chothaíonn meas do chearta gach duine.

This school draws its inspiration from our Gaelic, Christian and Cultural heritage and aims to provide a child-centred education which fosters respect for every individual

Nuacht

Suíomh

Féilire na bliana 2021/2022