Clárú 2022/2023

Seo ár bPolasaí Iontrála do 2022-2023. Léigh é go cúramach le bhur dtoil.

Polasaí Iontrála

Tá an fhoirm iarratais do 2022-2023 ar fáil anseo. Seol foirm líonta chuig scoilnaomhbridns@gmail.com

Foirm Iarratais

This is our Admission Policy for 2022-2023. Please read through carefully.

Admission Policy

The application form for 2022-2023 is now available here. Email completed form to scoilnoamhbridns@gmail.com

Application Form