Clárú 2023/2024

Seo ár bPolasaí Iontrála do 2023-2024. Léigh é go cúramach le bhur dtoil.

https://scoilnaomhbrid631553141.files.wordpress.com/2022/11/polasai_iontrala-2022-scoil-naomh-brid.docx

Tá an fhoirm iarratais do 2023-2024 ar fáil anseo. Seol foirm líonta chuig scoilnaomhbridns@gmail.com

Foirm Iarratais

This is our Admission Policy for 2023-2024. Please read through carefully.

Admission Policy

The application form for 2023-2024 is now available here. Email completed form to scoilnaomhbridns@gmail.com

Application Form